Voorwaarden, privacy en veel gestelde vragen

Lees de algemene voorwaarden van Stab Construct voor een helder inzicht in onze diensten, betalingsvoorwaarden, aansprakelijkheid en meer. Neem de tijd om deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat u gebruik maakt van onze diensten.

Veel gestelde vragen

1. Hoe kan ik een offerte aanvragen bij Stab Construct?

U kan ons via mail, telefonisch of ons formulier contacteren. 

Tel: +32474 26 32 51
Mail: info@stabconstruct.be
Formulier: Klik hier


2. Wat voor soort diensten biedt Stab Construct aan?

Stab Construct biedt een breed scala aan diensten aan, waaronder klusjesdiensten, opkuisdiensten, tuinonderhoud, aanleg van tuinen, en grote opkuis na renovatiewerken.

3. Wat is de betaaltermijn voor facturen van Stab Construct?

Particuliere klanten dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Voor zakelijke klanten gelden andere betaaltermijnen, die kunnen variëren afhankelijk van de overeenkomst. Standaard 14 dagen.

4. Wie is verantwoordelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van diensten door Stab Construct?

Stab Construct neemt alle redelijke maatregelen om schade te voorkomen, maar is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door externe factoren of onvoorziene omstandigheden. Klanten dienen zelf voor dekking te zorgen via hun eigen verzekering. Wij voorzien een basis aansprakelijkheidsverzekering voor onze eigen bewezen fouten die niet door externe factoren zijn veroorzaakt.

5. Hoe kan ik contact opnemen met Stab Construct voor verdere vragen of opmerkingen?

Klik hier en begin te typen. Veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Voorwaarden

**Algemene Voorwaarden**


**1. Toepasselijkheid**

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Stab Construct BV (hierna "Stab Construct") en haar klanten.

1.2 Door gebruik te maken van de diensten van Stab Construct aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden.

**2. Diensten**

2.1 Stab Construct biedt diverse diensten aan, waaronder klusjesdiensten, opkuisdiensten, tuinonderhoud, aanleg van tuinen, en grote opkuis na renovatiewerken.

2.2 De specifieke voorwaarden en prijzen voor de aangeboden diensten worden vastgelegd in een offerte of overeenkomst tussen Stab Construct en de klant.

2.3 Offertes zijn standaard 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld.

**3. Offertes en Overeenkomsten**

3.1 Alle offertes van Stab Construct zijn vrijblijvend en geldig gedurende de daarop vermelde termijn, tenzij anders vermeld.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte van Stab Construct aanvaardt en akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

3.3 Eventuele wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen tussen Stab Construct en de klant.

**4. Betaling**

4.1 Particuliere klanten dienen de facturen van Stab Construct te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Zakelijke klanten dienen de facturen van Stab Construct te voldoen binnen de overeengekomen betaaltermijn, tenzij anders vermeld in de offerte of overeenkomst. Standaard 14 dagen.

4.3 Bij wanbetaling/vertraging in betaling brengt voor de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting met zich een intrest te betalen van 5.25% per jaar voor particulier en 10.5% voor onderneming. De eerste herinnering is voor particulieren gratis en vanaf de tweede herinnering is er een portokost van € 7.5 per aangetekend schrijven verschuldigd. Voor ondernemingen worden deze onkosten onmiddellijk aangerekend vanaf de vervaldag van de factuur.

4.4 Bij wanbetaling/vertraging zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten en dit na ingebrekestelling per aangetekend schrijven.

Voor particulieren:

Voor facturen met een bedrag van € 150 of minder: € 20

Voor facturen met een bedrag van € 150,01 tot en met € 500: € 30 + (10% × factuurbedrag)

Voor facturen met een bedrag van  meer dan € 500:  € 65 + (5% × factuurbedrag) en max. € 2.000 

Voor onderneming:

€ 75 + 10% van het factuurbedrag

**5. Aansprakelijkheid**

5.1 Stab Construct zal de overeengekomen diensten naar beste vermogen uitvoeren. Stab Construct is echter niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht, nalatigheid van de klant of derden, of onvoorziene omstandigheden.

5.2 De aansprakelijkheid van Stab Construct is beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de desbetreffende dienst.

5.3 Stab Construct is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de klant tijdens de uitvoering van de diensten. Eventuele schade dient te worden gedekt door de verzekering van Stab Construct.

**6. Geschillen**

6.1 Op alle overeenkomsten tussen Stab Construct en de klant is het Belgisch recht van toepassing.

6.2 Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Leuven.

6.3 Geschillen dienen binnen de 8 dagen schriftelijk te worden aangehaald na factuurdatum.

**7. Uren en Datum**

7.1 De afgesproken uren en datum zijn een inspanningsverbintenis van Stab Construct.

7.2 De klant begrijpt dat voorgaande opdrachten kunnen uitlopen. Daarom moet de klant 3 uur marge houden vanaf het afgesproken einduur. Binnen deze tijdsmarge zal Stab Construct beginnen aan de opdracht.

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met:

Stab Construct BV

Leeuwerikenstraat 25/2, 3001 Leuven

E-mail: info@stabconstruct.be

*Laatst bijgewerkt op [8/02/2024]*

**Privacybeleid Stab Construct BV**


Stab Construct BV (hierna "Stab Construct", "wij", "ons" of "onze") hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken, met wie we deze delen en welke maatregelen we nemen om uw gegevens te beschermen.

**1. Verzamelde informatie**

1.1 Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen wanneer u contact met ons opneemt, onze website bezoekt, onze diensten gebruikt of op andere wijze met ons communiceert. Deze informatie kan onder meer uw naam, contactgegevens, adres, e-mailadres, betaalgegevens, en andere relevante gegevens bevatten.

1.2 Daarnaast kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, browsertype, gebruikte apparaten, locatiegegevens en andere gegevens die worden gegenereerd door uw interactie met onze website.

**2. Gebruik van informatie**

2.1 Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden, waaronder het leveren van onze diensten, het verwerken van transacties, het beheren van uw account, het versturen van marketingcommunicatie, het verbeteren van onze website en diensten, en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

**3. Delen van informatie**

3.1 Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het beschermen van onze rechten, of wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven.

**4. Beveiliging van informatie**

4.1 Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of wijziging.

**5. Marketingdoeleinden**

5.1 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals het versturen van promotionele aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere relevante informatie over onze producten en diensten. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze communicatie door de instructies in de betreffende communicatie te volgen of door contact met ons op te nemen.

**6. Toegang en correctie van gegevens**

6.1 U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens die wij bewaren en om eventuele onjuistheden te corrigeren. Neem contact met ons op als u uw gegevens wilt inzien, bijwerken of verwijderen.

**7. Cookies en trackingtechnologieën**

7.1 Onze website maakt gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën om uw browse-ervaring te verbeteren, gebruikersgedrag te analyseren en gerichte advertenties weer te geven. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om het gebruik van cookies te beheren of te blokkeren.

**8. Derden**

8.1 Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die mogelijk via links op onze website toegankelijk zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van dergelijke websites van derden.

**9. Wijzigingen in het privacybeleid**

9.1 We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn gepubliceerd. We raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

**10. Contactgegevens**

10.1 Als u vragen heeft over ons privacybeleid, uw persoonlijke gegevens wilt inzien, bijwerken of verwijderen, of als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw gegevens behandelen, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

Stab Construct BV

Leeuwerikenstraat 25/2, 3001 Leuven

E-mail: info@stabconstruct.be

*Laatst bijgewerkt op [8/02/2024 ]*